mandag 29. februar 2016

Den digitale lærergenerasjonen

Gyldendal Akademisk har nettopp utgitt boka Den digitale lærergenerasjonen - Utfordringer og muligheter av forfatterne Ingrid Helleve, Aslaug Grov Almås og Brita Bjørkelo.

Sommeren 2014 fikk jeg en henvendelse fra Aslaug Grov Almås om jeg kunne tenke meg å bidra til et kapittel i denne boka. Aslaug underviser på mastergradsutdanningen IKT i læring ved Høgskolen i Stord/Haugesund og vi møttes når jeg tok dette studiet i 2011-2013. Hun var en støttespiller i valg av tema til masteroppgaven min om OneNote og vurdering for læring. En studie hun i ettertid har bedt meg fortelle om til nye masterstudenter, og på en vurderingsamling i Rogaland fylkeskommune. Aslaug har vist interesse for min bruk av digitale verktøy som OneNote til kommunikasjon og relasjonsbygging i underveisvurdering og elevoppfølging. Kapittel 5, Digital relasjonsbygging - er det mulig?, er skrevet av Aslaug Grov Almås og Mally Johnsen. Kapittelet er formet som et intervju hvor jeg forteller om egne erfaringer fra skolehverdagen min. Aslaug stiller spørsmål og diskuterer innspillene mine i et teoretisk perspektiv om relasjoner. Jeg takker så mye for tilliten og jeg er nå en erfaring rikere ved å være en medforfatter i ei bok. Boka er først og fremst er rettet mot fagfolk i utdanningssystemet, lærerstudenter, lærere i grunn- og videregående skole samt lærere og forsker på universitet og høyskolenivå. Oppslag fra Høgskolen Stord/Haugesund.