fredag 24. november 2017

Facebook i skolen

Facebook er omdiskutert for bruk i skolen, og det er forståelig med hensyn til den kommersielle delen. Men det er en veldig effektiv metode til formidling av informasjon. Jeg ser raskt om elevene har sett informasjonen, og de kan også stille spørsmål om det trengs.


Hvis hele klassen har bruker på Facebook, har jeg de siste skoleår opprettet lukkede klassegrupper. Oftest er det små beskjeder og påminninger til elevene i regi av kontaktlærerrollen, men noen ganger er det faglig påfyll vi deler. I denne uken skulle jeg avtale tidspunkter til oppfølgingssamtaler med elev og foresatt. Da er verktøyet meningsmåling veldig greit å bruke.