søndag 30. oktober 2016

OneNote klassenotatblokk og elevoppfølging

Noe av det jeg liker best med OneNote klassenotatblokk er hvor tidsbesparende og oversiktlig det er å følge med på elevene sine arbeidsprosesser. Klassenotatblokk tillegget har gjort det enda enklere å gjennomgå elevenes sider underveis, og til endelig vurdering. Med klassenotatblokk tillegget i verktøylinja får du tilgang til flere funksjoner/verktøy. Verktøyet Gjennomgå studenters arbeid fungerer aller best hvis jeg har Distribuert sider (oppgaver) inn i elevenes inndeling, slik at sidene får samme tittel hos hver elev.
Skjermklipp fra klassenotatblokk tillegget og verktøyet Gjennomgå studenters arbeid