fredag 10. februar 2017

Motiverte elever på KDA

Det fineste med å være lærer er når elevene er motiverte og arbeidsiveren er på topp. For et par uker siden hadde jeg et eksternt oppdrag for fylkeskommunen og måtte ha vikar i en uke. Tilrettelegging for vikarer krever endel ekstra forberedelser. Samtidig er det viktig at både elever og vikarer synes opplegget jeg planlegger er greit å gjennomføre. Min vikar hadde god kompetanse i Adobe Photoshop og jeg planla en oppgave der elevene skulle bruke en kombinasjon av foto og konturtegning for å skape sin personlige tegneseriefigur.
Uken i forkant jobbet vi med fotografering og konturtegning digitalt og på lysbord. Elevene ble i tillegg introdusert for oppgaveteksten, noen enkle verktøy i Photoshop og forventningene til ferdig produkt. Oppgaven var så treffende for elevene på Vg1 Kunst, design og arkitektur at flere av dem nesten var ferdige før vikaren skulle overta. Det ble i tillegg mange flotte resultater som elevene har levert i OneNote.