torsdag 10. november 2016

Markedsføring i skolen - en kamp om tilværelsen

Som faglærer i videregående skole hender det ofte at vi må kjempe noen ekstra kamper om å få beholde et bredt utdanningstilbud for våre elever. Kanskje særlig for skoler som ligger i distriktene, og som skal tilby fag for elever fra flere kommuner. Elevene har mange hensyn å ta. Skal de velge skolen/studiestedet som ligger nærmest slik at de kan sove litt lenger? Skal de velge den skolen som vennene velger, eller tør de følge sine interesser slik at de søker den utdanningsveien de har mest lyst til? Ofte har også foreldre sterke meninger om hvilken utdanningsvei elevene bør gå. Det er også i stor grad en kamp om økonomi, synkende elevtall, endring og flytting av tilbud.
Siden 2006 har vi kjempet for å beholde gode kreative utdanninger vest i Vest-Agder. Vi lager presentasjoner, publiserer på de fleste sosiale medier, lager brosjyrer, står på stand, besøker skoler/messer, har utstillinger, engasjerer elever, har avisoppslag i tillegg til det viktigste daglige arbeidet med å holde god kvalitet i undervisningen. Vi får med andre ord god trening i markedsføring, og vi har kastet janteloven over bord for lengst.
Akkurat disse ukene i november (og feb/mars) står vi midt oppi dette arbeidet med messer på kvelden, besøk på dagtid og ekstraarbeid med tilpassede undervisningsopplegg og produksjon av "reklame"materiell. Samtidig er vi midt i en formell underveisvurdering med foreldresamtaler. Det er hektisk, men også gøy å møte nye mennesker og det trigger konkurranseinstinktet. Men det er vel lov å si at det er litt slitsomt også. Da er det fint når man må jobbe litt kreativt med Powerpoint, Photoshop, Indesign, Surface, foto og komposisjon, og blir så revet med at man glemmer tid og sted og den stadige bekymringen for tilværelsen.
Og så vil jeg slå et slag for designfagene. Alt det som er menneskeskapt rundt oss er et resultat av en designprosess. Form og funksjon, bærekraft, kvalitet, kreativitet, komposisjon, rom-/areal-forståelse, anatomi, arkitektur, kritisk blikk, estetikk, planlegging, problemløsning, refleksjon over eget arbeid, logistikk, effektivitet, økonomi, samarbeid, endringsmestring, digital kompetanse - Din neste "konsulent" er en designer.. 


https://www.instagram.com/kda_flekkefjord/
https://www.facebook.com/flekkefjordvgs/søndag 30. oktober 2016

OneNote klassenotatblokk og elevoppfølging

Noe av det jeg liker best med OneNote klassenotatblokk er hvor tidsbesparende og oversiktlig det er å følge med på elevene sine arbeidsprosesser. Klassenotatblokk tillegget har gjort det enda enklere å gjennomgå elevenes sider underveis, og til endelig vurdering. Med klassenotatblokk tillegget i verktøylinja får du tilgang til flere funksjoner/verktøy. Verktøyet Gjennomgå studenters arbeid fungerer aller best hvis jeg har Distribuert sider (oppgaver) inn i elevenes inndeling, slik at sidene får samme tittel hos hver elev.
Skjermklipp fra klassenotatblokk tillegget og verktøyet Gjennomgå studenters arbeid

fredag 22. april 2016

Digital relasjonsbygging og faglig elevoppfølging

Tenk hvor enkelt vi idag kan følge opp elever med ny teknologi, både på relasjoner og faglig støtte. Jeg hadde en gjesteforelesning på UIA idag, det var en spennende utfordring. Bildet under viser eksempler fra min skolehverdag som sier mye om hvilke utfordringer og muligheter vi har til å opprettholde relasjoner og holde læringstrykket høyt for elevene. Samtidig er det tidkrevende for lærere å være så tilgjengelige på ulike plattformer. Men selv opplever jeg det meningsfullt å svare elevene ganske raskt på slike henvendelser. Også fordi jeg da kan få god samvittighet for tett oppfølging, og ved å svare raskt slipper jeg å bruke mer energi på å tenke på "å huske å svare". 

http://www.uia.no/arrangementer/mally-johnsen-faglig-elevoppfoelging-og-digital-relasjonsbygging
https://twitter.com/vaerpn/status/723475122888302592

mandag 18. april 2016

Instagram i skolen

I kunst- og designfagene skal elevene visualisere inntrykk, ideer og budskap. De skal bruke visuelle virkemiddel. De skal bruke digitale teknikker og bildebehandling i presentasjon av egne produkter. I mine klasser har jeg brukt ulike sosiale medier til slik visualisering av elevarbeid i samråd med elevene. Elever og lærere har laget Facebook sider og noen har blogget litt. I vår har vi opprettet en Instagramkonto som vårt utstillingsvindu. Men også som et sosialt samlende nettsted for gamle og nye elever. I tillegg ønsker vi å få mange følgere som kan ha interesse for vårt kreative skolearbeid.
Følg kda_flekkefjord på Instagram!

Vi er flere faglærere som administrerer denne Instagramkontoen. Etter tips og avtaler med elevene publiserer vi bilder av elevarbeid. I tillegg forslo elevene at vi måtte publisere bilder av elever i arbeid og ulike sosiale situasjoner i skolehverdagen.

mandag 14. mars 2016

9.kl hospiterer hos KDA

I morgen venter vi en gjeng med 9.klasse elever fra hele Lister. De har valgt 2 utdanningsprogram fra videregående skole som de skal besøke i løpet av våren i 9.kl og høsten i 10.kl. På det studieforberedende utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur i Flekkefjord skal elevene jobbe med å bearbeide foto i Photoshop, tegne portretter og jobbe med pastellkritt i store formater. I tillegg skal de få grundig informasjon om utdanningen.

Jeg har publisert en powerpoint på Docs.com med tekst og bilder av elevarbeider for å gi et innblikk i hva elevene lærer i de tre årene frem til studiekompetansen og russetid:  https://doc.co/rpaWJn

Følg oss på Instagram: https://www.instagram.com/kda_flekkefjord/

mandag 29. februar 2016

Den digitale lærergenerasjonen

Gyldendal Akademisk har nettopp utgitt boka Den digitale lærergenerasjonen - Utfordringer og muligheter av forfatterne Ingrid Helleve, Aslaug Grov Almås og Brita Bjørkelo.

Sommeren 2014 fikk jeg en henvendelse fra Aslaug Grov Almås om jeg kunne tenke meg å bidra til et kapittel i denne boka. Aslaug underviser på mastergradsutdanningen IKT i læring ved Høgskolen i Stord/Haugesund og vi møttes når jeg tok dette studiet i 2011-2013. Hun var en støttespiller i valg av tema til masteroppgaven min om OneNote og vurdering for læring. En studie hun i ettertid har bedt meg fortelle om til nye masterstudenter, og på en vurderingsamling i Rogaland fylkeskommune. Aslaug har vist interesse for min bruk av digitale verktøy som OneNote til kommunikasjon og relasjonsbygging i underveisvurdering og elevoppfølging. Kapittel 5, Digital relasjonsbygging - er det mulig?, er skrevet av Aslaug Grov Almås og Mally Johnsen. Kapittelet er formet som et intervju hvor jeg forteller om egne erfaringer fra skolehverdagen min. Aslaug stiller spørsmål og diskuterer innspillene mine i et teoretisk perspektiv om relasjoner. Jeg takker så mye for tilliten og jeg er nå en erfaring rikere ved å være en medforfatter i ei bok. Boka er først og fremst er rettet mot fagfolk i utdanningssystemet, lærerstudenter, lærere i grunn- og videregående skole samt lærere og forsker på universitet og høyskolenivå. Oppslag fra Høgskolen Stord/Haugesund.

søndag 24. januar 2016

Design og arkitektur

Design og arkitektur er kulturelle verdier som virker inn på hverdagen til oss alle. Bolig, klær, emballasje, transportmidler, koppen vi drikker av og tannbørsten vi bruker er resultat av ulike designprosesser. Elevene utvikler kunnskap om proporsjoner, målestokk og materialer på tingene rundt oss. Vi skal utvikle aktive og kunnskapsrike forbrukere og produsenter som en del av en allmennutdanning. I tillegg vil utdanningsprogrammet gi grunnlag for videre studier innen design og arkitektur og for kreativt arbeid med innovasjon og entreprenørskap. I et fremtidsperspektiv med mer digitalisering og endring av arbeidsmarkedet, vil kreativitet, endringskompetanse, innovasjon, analyse og forståelse for design og arkitekturprosesser bli like aktuelt.

I faget Design og arkitektur 3 på utdanningsprogrammet Studieforberedende med Formgivingsfag (Kunst, design og arkitektur fra 2016) skal elevene blant annet beskrive og vurdere uterom i nærmiljøet, og utvikle modell for uterom i nærmiljø (udir.no/kl06/FOR2-01).
Klasse 3STF har arbeidet i grupper og utarbeidet 5 ulike modeller til fornyelse av skolens uterom. Oppgaveteksten kan du lese her: https://doc.co/A7dTFC 
Elevene samarbeidet godt i klasserommet, men delte også digitale dokumenter som de kunne samskrive i. Elevene valgte selv samarbeidsverktøy og det ble en miks av samskriving i Word, Powerpoint og OneNote i tillegg til Facebook/Messenger. Plan og perspektivtegning ble utført ved ulike verktøy etter elevenes eget valg. Noen elever brukte SketchUp, men de fleste tegnet for hånd med blyant, papir og reduksjonslinjal. Produktkart laget elevene i Adobe Photoshop.
Flere resultater kan du se her: http://on.fb.me/1K51Aux
Bilder av prosessen kan du se her: http://on.fb.me/1nhgljz
Som lærer bruker jeg OneNote for enkel deling og redigering av oppgaver, planer og fagstoff til elevene.
torsdag 14. januar 2016

Peer assessment - Class Notebook - Collaboration space

The Class Notebook has a collaboration space/section. This is perfect for digital exhibitions and Peer Assessment. In our subject Design and Architecture 1, my students make their own patterns and logo for a special cup. At the end, they paste their pictures in OneNote Class Notebook, in the collaboration space. The students has to write assessment to each other examples, two each, and the assessment will be visual for every student.  In the assessments, they has to use terminology from the subject and evaluation criteria from the task.
Example from the collaboration work

tirsdag 12. januar 2016

OneNote Class Notebook

Nå er vi snart ved slutten av 1.halvår og elevene skal ha sin obligatoriske underveisvurdering. Halvårplaner og oppgaver revideres og videreutvikles. Januar er en svært hektisk måned i videregående skole med alle disse oppgavene på toppen av selve undervisningen. 
Dette skoleåret er vi igang med Class Notebook i OneNote. Etter noen utfordringer underveis med Office 365 og brukerrettigheter i fylket sitter jeg nå igjen med mange gode erfaringer i bruken av verktøyet. Og i det hektiske januararbeidet sparer jeg mye tid og krefter siden det meste av læringsarbeidet er samlet i OneNote boka.
Den største fordelen med Class Notebook er at alle elevene med sitt arbeid og aktuelle fag/lærere er samlet i en bok. Boken har ulike inndelinger der alle kan samarbeide/samskrive og inndelinger hvor kun lærer kan publisere. 
En annen fin ting er det systematiske arbeidet med sider og bruken av koblinger. Periodeplaner kobles enkelt til oppgavetekster, kompetansemål og teori. Se bildet under.


I really like Class Notebook in OneNote, especially the way students work and all class teachers collaborate, collect all learning lessons and tasks in one book.
I also enjoy making plans for my lessons and periods by linking the different tasks, theory and goals from different pages, se the picture above.