torsdag 10. november 2016

Markedsføring i skolen - en kamp om tilværelsen

Som faglærer i videregående skole hender det ofte at vi må kjempe noen ekstra kamper om å få beholde et bredt utdanningstilbud for våre elever. Kanskje særlig for skoler som ligger i distriktene, og som skal tilby fag for elever fra flere kommuner. Elevene har mange hensyn å ta. Skal de velge skolen/studiestedet som ligger nærmest slik at de kan sove litt lenger? Skal de velge den skolen som vennene velger, eller tør de følge sine interesser slik at de søker den utdanningsveien de har mest lyst til? Ofte har også foreldre sterke meninger om hvilken utdanningsvei elevene bør gå. Det er også i stor grad en kamp om økonomi, synkende elevtall, endring og flytting av tilbud.
Siden 2006 har vi kjempet for å beholde gode kreative utdanninger vest i Vest-Agder. Vi lager presentasjoner, publiserer på de fleste sosiale medier, lager brosjyrer, står på stand, besøker skoler/messer, har utstillinger, engasjerer elever, har avisoppslag i tillegg til det viktigste daglige arbeidet med å holde god kvalitet i undervisningen. Vi får med andre ord god trening i markedsføring, og vi har kastet janteloven over bord for lengst.
Akkurat disse ukene i november (og feb/mars) står vi midt oppi dette arbeidet med messer på kvelden, besøk på dagtid og ekstraarbeid med tilpassede undervisningsopplegg og produksjon av "reklame"materiell. Samtidig er vi midt i en formell underveisvurdering med foreldresamtaler. Det er hektisk, men også gøy å møte nye mennesker og det trigger konkurranseinstinktet. Men det er vel lov å si at det er litt slitsomt også. Da er det fint når man må jobbe litt kreativt med Powerpoint, Photoshop, Indesign, Surface, foto og komposisjon, og blir så revet med at man glemmer tid og sted og den stadige bekymringen for tilværelsen.
Og så vil jeg slå et slag for designfagene. Alt det som er menneskeskapt rundt oss er et resultat av en designprosess. Form og funksjon, bærekraft, kvalitet, kreativitet, komposisjon, rom-/areal-forståelse, anatomi, arkitektur, kritisk blikk, estetikk, planlegging, problemløsning, refleksjon over eget arbeid, logistikk, effektivitet, økonomi, samarbeid, endringsmestring, digital kompetanse - Din neste "konsulent" er en designer.. 


https://www.instagram.com/kda_flekkefjord/
https://www.facebook.com/flekkefjordvgs/