tirsdag 30. oktober 2018

Mønsterbygging i Photoshop

Noe av det jeg liker best med programvaren Adobe Photoshop er alle mulighetene programmet gir i arbeid med lag/layers og farger. Dette er spesielt nyttig når vi arbeider med utvikling av egne mønster, mønsterbygging. De fleste klasser jeg har hatt på yrkesfag og studiespesialisering har arbeidet med formale virkemidler i form og farge gjennom oppgaver som involverer mønsterbygging. Med utgangspunkt i en naturform, et blad eller en frukt, har elevene forenklet, stilisert, beskåret og abstrahert formen til en unik ny form, et abstrakt mønsterelement. Dette mønsterelementet skanner vi og arbeider videre med ved hjelp av pc og Photoshop.

I Photoshop bruker vi mange verktøy og funksjoner. Da jeg forrige uke gjennomførte tavleundervisning via pc og projektor om verktøyet og mønsterbyggingen i Photoshop, tok jeg samtidig skjermopptak ved hjelp av PowerPoint sitt Opptaksverktøy. Filmene ble lagret i skolens Sharepoint (Lage mønster i Photoshop - del 1: http://bit.ly/PSMally1 , Lage mønster i Photoshop - del 2: http://bit.ly/PSMally2) og på YouTube kanalen min: Del 1 og Del 2. Disse opplæringsfilmene kan elevene se på nytt ved behov underveis i sin egen arbeidsprosess. Og dersom elever er fraværende kan de enkelt bli oppdatert på gjennomgått fagstoff. Som i klasserommet skjer det gjerne noen feilformuleringer og tenkepauser når jeg lager slike filmer, men det gjelder å senke skuldrene og godta det uperfekte.  

mandag 21. mai 2018

Gøy med eksamen

Når elevene velger kreative fag må eksamensformen gjenspeile en slik utdanning. I programfaget Design og arkitektur 1,2,3 på det studieforberedende utdanningsprogrammet Kunst, design og arkitektur kan elevene trekkes ut til en praktisk eksamen. Det samme gjelder de fleste av våre fagspesifikke programfag. I løpet av de tre årene på videregående blir dermed elevene prøvd i denne eksamensformen flere ganger i form av prøveeksamen. På Vg1 hadde vi i år en prøveeksamen der elevene skulle utføre følgende oppdrag:
"Du skal formgi et suvenirprodukt til et egyptisk museum for astrologi. Suvenirproduktet er en blyant med dekorelement av et stjernetegn på toppen (fullstørrelse maks B6xH8 cm). Formuttrykket skal ha tydelig preg av oldtidens egyptiske stiltrekk."
Elevene leverer en prosess fra ide til produkt, der produktet ofte er en fargelagt presentasjonstegning i valgt målestokk med fokus på proporsjoner og farger.
Se fine resultater på vår Instagramside: kda_flekkefjord

fredag 24. november 2017

Facebook i skolen

Facebook er omdiskutert for bruk i skolen, og det er forståelig med hensyn til den kommersielle delen. Men det er en veldig effektiv metode til formidling av informasjon. Jeg ser raskt om elevene har sett informasjonen, og de kan også stille spørsmål om det trengs.


Hvis hele klassen har bruker på Facebook, har jeg de siste skoleår opprettet lukkede klassegrupper. Oftest er det små beskjeder og påminninger til elevene i regi av kontaktlærerrollen, men noen ganger er det faglig påfyll vi deler. I denne uken skulle jeg avtale tidspunkter til oppfølgingssamtaler med elev og foresatt. Da er verktøyet meningsmåling veldig greit å bruke.

fredag 10. februar 2017

Motiverte elever på KDA

Det fineste med å være lærer er når elevene er motiverte og arbeidsiveren er på topp. For et par uker siden hadde jeg et eksternt oppdrag for fylkeskommunen og måtte ha vikar i en uke. Tilrettelegging for vikarer krever endel ekstra forberedelser. Samtidig er det viktig at både elever og vikarer synes opplegget jeg planlegger er greit å gjennomføre. Min vikar hadde god kompetanse i Adobe Photoshop og jeg planla en oppgave der elevene skulle bruke en kombinasjon av foto og konturtegning for å skape sin personlige tegneseriefigur.
Uken i forkant jobbet vi med fotografering og konturtegning digitalt og på lysbord. Elevene ble i tillegg introdusert for oppgaveteksten, noen enkle verktøy i Photoshop og forventningene til ferdig produkt. Oppgaven var så treffende for elevene på Vg1 Kunst, design og arkitektur at flere av dem nesten var ferdige før vikaren skulle overta. Det ble i tillegg mange flotte resultater som elevene har levert i OneNote.

torsdag 10. november 2016

Markedsføring i skolen - en kamp om tilværelsen

Som faglærer i videregående skole hender det ofte at vi må kjempe noen ekstra kamper om å få beholde et bredt utdanningstilbud for våre elever. Kanskje særlig for skoler som ligger i distriktene, og som skal tilby fag for elever fra flere kommuner. Elevene har mange hensyn å ta. Skal de velge skolen/studiestedet som ligger nærmest slik at de kan sove litt lenger? Skal de velge den skolen som vennene velger, eller tør de følge sine interesser slik at de søker den utdanningsveien de har mest lyst til? Ofte har også foreldre sterke meninger om hvilken utdanningsvei elevene bør gå. Det er også i stor grad en kamp om økonomi, synkende elevtall, endring og flytting av tilbud.
Siden 2006 har vi kjempet for å beholde gode kreative utdanninger vest i Vest-Agder. Vi lager presentasjoner, publiserer på de fleste sosiale medier, lager brosjyrer, står på stand, besøker skoler/messer, har utstillinger, engasjerer elever, har avisoppslag i tillegg til det viktigste daglige arbeidet med å holde god kvalitet i undervisningen. Vi får med andre ord god trening i markedsføring, og vi har kastet janteloven over bord for lengst.
Akkurat disse ukene i november (og feb/mars) står vi midt oppi dette arbeidet med messer på kvelden, besøk på dagtid og ekstraarbeid med tilpassede undervisningsopplegg og produksjon av "reklame"materiell. Samtidig er vi midt i en formell underveisvurdering med foreldresamtaler. Det er hektisk, men også gøy å møte nye mennesker og det trigger konkurranseinstinktet. Men det er vel lov å si at det er litt slitsomt også. Da er det fint når man må jobbe litt kreativt med Powerpoint, Photoshop, Indesign, Surface, foto og komposisjon, og blir så revet med at man glemmer tid og sted og den stadige bekymringen for tilværelsen.
Og så vil jeg slå et slag for designfagene. Alt det som er menneskeskapt rundt oss er et resultat av en designprosess. Form og funksjon, bærekraft, kvalitet, kreativitet, komposisjon, rom-/areal-forståelse, anatomi, arkitektur, kritisk blikk, estetikk, planlegging, problemløsning, refleksjon over eget arbeid, logistikk, effektivitet, økonomi, samarbeid, endringsmestring, digital kompetanse - Din neste "konsulent" er en designer.. 


https://www.instagram.com/kda_flekkefjord/
https://www.facebook.com/flekkefjordvgs/søndag 30. oktober 2016

OneNote klassenotatblokk og elevoppfølging

Noe av det jeg liker best med OneNote klassenotatblokk er hvor tidsbesparende og oversiktlig det er å følge med på elevene sine arbeidsprosesser. Klassenotatblokk tillegget har gjort det enda enklere å gjennomgå elevenes sider underveis, og til endelig vurdering. Med klassenotatblokk tillegget i verktøylinja får du tilgang til flere funksjoner/verktøy. Verktøyet Gjennomgå studenters arbeid fungerer aller best hvis jeg har Distribuert sider (oppgaver) inn i elevenes inndeling, slik at sidene får samme tittel hos hver elev.
Skjermklipp fra klassenotatblokk tillegget og verktøyet Gjennomgå studenters arbeid

fredag 22. april 2016

Digital relasjonsbygging og faglig elevoppfølging

Tenk hvor enkelt vi idag kan følge opp elever med ny teknologi, både på relasjoner og faglig støtte. Jeg hadde en gjesteforelesning på UIA idag, det var en spennende utfordring. Bildet under viser eksempler fra min skolehverdag som sier mye om hvilke utfordringer og muligheter vi har til å opprettholde relasjoner og holde læringstrykket høyt for elevene. Samtidig er det tidkrevende for lærere å være så tilgjengelige på ulike plattformer. Men selv opplever jeg det meningsfullt å svare elevene ganske raskt på slike henvendelser. Også fordi jeg da kan få god samvittighet for tett oppfølging, og ved å svare raskt slipper jeg å bruke mer energi på å tenke på "å huske å svare". 

http://www.uia.no/arrangementer/mally-johnsen-faglig-elevoppfoelging-og-digital-relasjonsbygging
https://twitter.com/vaerpn/status/723475122888302592