søndag 24. januar 2016

Design og arkitektur

Design og arkitektur er kulturelle verdier som virker inn på hverdagen til oss alle. Bolig, klær, emballasje, transportmidler, koppen vi drikker av og tannbørsten vi bruker er resultat av ulike designprosesser. Elevene utvikler kunnskap om proporsjoner, målestokk og materialer på tingene rundt oss. Vi skal utvikle aktive og kunnskapsrike forbrukere og produsenter som en del av en allmennutdanning. I tillegg vil utdanningsprogrammet gi grunnlag for videre studier innen design og arkitektur og for kreativt arbeid med innovasjon og entreprenørskap. I et fremtidsperspektiv med mer digitalisering og endring av arbeidsmarkedet, vil kreativitet, endringskompetanse, innovasjon, analyse og forståelse for design og arkitekturprosesser bli like aktuelt.

I faget Design og arkitektur 3 på utdanningsprogrammet Studieforberedende med Formgivingsfag (Kunst, design og arkitektur fra 2016) skal elevene blant annet beskrive og vurdere uterom i nærmiljøet, og utvikle modell for uterom i nærmiljø (udir.no/kl06/FOR2-01).
Klasse 3STF har arbeidet i grupper og utarbeidet 5 ulike modeller til fornyelse av skolens uterom. Oppgaveteksten kan du lese her: https://doc.co/A7dTFC 
Elevene samarbeidet godt i klasserommet, men delte også digitale dokumenter som de kunne samskrive i. Elevene valgte selv samarbeidsverktøy og det ble en miks av samskriving i Word, Powerpoint og OneNote i tillegg til Facebook/Messenger. Plan og perspektivtegning ble utført ved ulike verktøy etter elevenes eget valg. Noen elever brukte SketchUp, men de fleste tegnet for hånd med blyant, papir og reduksjonslinjal. Produktkart laget elevene i Adobe Photoshop.
Flere resultater kan du se her: http://on.fb.me/1K51Aux
Bilder av prosessen kan du se her: http://on.fb.me/1nhgljz
Som lærer bruker jeg OneNote for enkel deling og redigering av oppgaver, planer og fagstoff til elevene.
torsdag 14. januar 2016

Peer assessment - Class Notebook - Collaboration space

The Class Notebook has a collaboration space/section. This is perfect for digital exhibitions and Peer Assessment. In our subject Design and Architecture 1, my students make their own patterns and logo for a special cup. At the end, they paste their pictures in OneNote Class Notebook, in the collaboration space. The students has to write assessment to each other examples, two each, and the assessment will be visual for every student.  In the assessments, they has to use terminology from the subject and evaluation criteria from the task.
Example from the collaboration work

tirsdag 12. januar 2016

OneNote Class Notebook

Nå er vi snart ved slutten av 1.halvår og elevene skal ha sin obligatoriske underveisvurdering. Halvårplaner og oppgaver revideres og videreutvikles. Januar er en svært hektisk måned i videregående skole med alle disse oppgavene på toppen av selve undervisningen. 
Dette skoleåret er vi igang med Class Notebook i OneNote. Etter noen utfordringer underveis med Office 365 og brukerrettigheter i fylket sitter jeg nå igjen med mange gode erfaringer i bruken av verktøyet. Og i det hektiske januararbeidet sparer jeg mye tid og krefter siden det meste av læringsarbeidet er samlet i OneNote boka.
Den største fordelen med Class Notebook er at alle elevene med sitt arbeid og aktuelle fag/lærere er samlet i en bok. Boken har ulike inndelinger der alle kan samarbeide/samskrive og inndelinger hvor kun lærer kan publisere. 
En annen fin ting er det systematiske arbeidet med sider og bruken av koblinger. Periodeplaner kobles enkelt til oppgavetekster, kompetansemål og teori. Se bildet under.


I really like Class Notebook in OneNote, especially the way students work and all class teachers collaborate, collect all learning lessons and tasks in one book.
I also enjoy making plans for my lessons and periods by linking the different tasks, theory and goals from different pages, se the picture above.