fredag 22. april 2016

Digital relasjonsbygging og faglig elevoppfølging

Tenk hvor enkelt vi idag kan følge opp elever med ny teknologi, både på relasjoner og faglig støtte. Jeg hadde en gjesteforelesning på UIA idag, det var en spennende utfordring. Bildet under viser eksempler fra min skolehverdag som sier mye om hvilke utfordringer og muligheter vi har til å opprettholde relasjoner og holde læringstrykket høyt for elevene. Samtidig er det tidkrevende for lærere å være så tilgjengelige på ulike plattformer. Men selv opplever jeg det meningsfullt å svare elevene ganske raskt på slike henvendelser. Også fordi jeg da kan få god samvittighet for tett oppfølging, og ved å svare raskt slipper jeg å bruke mer energi på å tenke på "å huske å svare". 

http://www.uia.no/arrangementer/mally-johnsen-faglig-elevoppfoelging-og-digital-relasjonsbygging
https://twitter.com/vaerpn/status/723475122888302592

mandag 18. april 2016

Instagram i skolen

I kunst- og designfagene skal elevene visualisere inntrykk, ideer og budskap. De skal bruke visuelle virkemiddel. De skal bruke digitale teknikker og bildebehandling i presentasjon av egne produkter. I mine klasser har jeg brukt ulike sosiale medier til slik visualisering av elevarbeid i samråd med elevene. Elever og lærere har laget Facebook sider og noen har blogget litt. I vår har vi opprettet en Instagramkonto som vårt utstillingsvindu. Men også som et sosialt samlende nettsted for gamle og nye elever. I tillegg ønsker vi å få mange følgere som kan ha interesse for vårt kreative skolearbeid.
Følg kda_flekkefjord på Instagram!

Vi er flere faglærere som administrerer denne Instagramkontoen. Etter tips og avtaler med elevene publiserer vi bilder av elevarbeid. I tillegg forslo elevene at vi måtte publisere bilder av elever i arbeid og ulike sosiale situasjoner i skolehverdagen.