fredag 22. april 2016

Digital relasjonsbygging og faglig elevoppfølging

Tenk hvor enkelt vi idag kan følge opp elever med ny teknologi, både på relasjoner og faglig støtte. Jeg hadde en gjesteforelesning på UIA idag, det var en spennende utfordring. Bildet under viser eksempler fra min skolehverdag som sier mye om hvilke utfordringer og muligheter vi har til å opprettholde relasjoner og holde læringstrykket høyt for elevene. Samtidig er det tidkrevende for lærere å være så tilgjengelige på ulike plattformer. Men selv opplever jeg det meningsfullt å svare elevene ganske raskt på slike henvendelser. Også fordi jeg da kan få god samvittighet for tett oppfølging, og ved å svare raskt slipper jeg å bruke mer energi på å tenke på "å huske å svare". 

http://www.uia.no/arrangementer/mally-johnsen-faglig-elevoppfoelging-og-digital-relasjonsbygging
https://twitter.com/vaerpn/status/723475122888302592

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar